Acordul de dubla diploma intre UTCB si ENPC
 
 
 
 
Structura DRI / Contact
Relatii internationale / Afilieri / Acorduri Bilaterale
Personalitati internationale in UTCB
Studenti straini
 
 
© Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site
 
 
 
 
ERASMUS
IAESTE
CEPUS
Acord dubla diploma UTCB - ENPC
Acordul intre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENCPC) - astazi École des Ponts ParisTech - privind acordarea dublei diplome a fost incheiat in anul 2001. Initial, programul se adresa studentilor in specialitatea inginerie civila si durata a studiilor de 5 ani, corespunzatoare invatamantului superior tehnic inainte de reorganizarea acestuia in trei cicluri. Acest acord le permitea studentilor beneficiari sa obtina dubla diploma, de absolventi ai ambelor universitati: Ingenieur de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées si Inginer Diplomat al UTCB.
   
Conform acordului, puteau beneficia de acesta absolventii primilor 3 ani de studii in cadrul UTCB, cu rezultate profesionale foarte bune si cunoscatori de limba franceza. Acestia erau inscrisi in anul II la ENPC* avand obligatia sa promoveze modulele stiintifice, tehnice si lingvistice ale anilor II si III precum si sa efectueze un stagiu practic (lung sau scurt) inte anul II si anul III. In ultimul semestru al anului III se intocmea proiectul de diploma ce urma sa fie sustinut intr-o prima etapa la ENPC. Programul de studiu se incheia cu reintoarcerea studentului in cadrul UTCB si sustinerea proiectului de diploma in fata comisiei si a unui reprezentant (delegat) al ENPC. 
   
Incepand cu anul 2009, acordul bilateral intre UTCB si ENPC a fost reinnoit, tinand seama de noua organizare a invatamantului tehnic superior din Romania. Datorita dezechilibrului aparut prin reducerea perioadei studiilor de licenta la 4 ani, noul acord prevede posibilitatea obtinerii dublei diplome numai pentru strudentii inscrisi la cilclul II de studii (master) in inginerie civila. Conform acordului bilateral intre cele doua universitati, numarul studentilor acceptati anual este de 5. Conditiile de eligibilitate si desfasurarea efectiva a programului comun sunt detaliate in continuare. 

*   Conform sistemului francez, la universitatile de tip Grandes Ecoles, anul II corespunde anului IV la noi, primii 2 ani cu discipline fundamentale fiind considerati ani pregatitori.

CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU STUDENTII UTCB CONFORM ACORDULUI DE DUBLA DIPLOMA CU ENPC

1.        Candidatul trebuie sa fie absolvent al studiilor de licenta (4 ani) intr-o specializare din domeniul inginerie civila.
2.        Sa fie vorbitor de limba franceza, atestat prin promovarea testului de limba in procedura standard (4 probe) cu minim 14 puncte.
3.        Sa fie admis in sesiunea de admitere (septembrie) la studiile de Master UTCB la o specializare in domeniul inginerie civila.


ETAPELE PROGRAMULUI DE DUBLA DIPLOMA PENTRU STUDENTII UTCB CONFORM ACORDULUI DE DUBLA DIPLOMA CU ENPC

1.        Promovarea testului de limba franceza (organizat in mod obisnuit de Departamentul de limbi staine si comunicare in luna martie a fiecarui an).
2.        Participarea la concursul pentru burse ERASMUS (in martie, dupa testul de limba) in vederea obtinerii finantarii; pentru cei alesi, dosarele se trimit la ENPC, dar candidatul devine oficial student ai acordului DD numai daca este admis la studiile de Master in UTCB (in octombrie).
3.        Plecarea la Paris cel tarziu pe 30 august (data inceperii anului universitar in Franta); studentii DD vor alege un program de studiu care sa fie echivalat cu anul I al ciclului II in Bucuresti (disciplinele cele mai apropiate corespund cu Masterul UTCB in specializarea Inginerie structurala).
4.        Revenirea in Bucuresti pentru o saptamana in vederea sustinerii examenului de admitere la Master (septembrie).
5.        Promovarea anului IV la ENPC.
6.        Practica (stagiu remunerat) in companii sau birouri din domeniul ingineriei civile, recomandate de ENPC; perioada poate fi de minim 2 luni, cu continuarea imediata a anului V, sau de 11-13 luni (cu intreruperea studiilor pe perioada de 1 an).
7.        Intocmirea proiectului de diploma (stagiu remunerat) in companii sau birouri din domeniul ingineriei civile, recomandate de ENPC; sustinerea proiectului de diploma. In acest stadiu, studentul este declarat diplomabil la ENPC.
8.        Studentul se intoarce in UTCB pentru al III-lea semestru din programul de Master (primele doua fiind echivalate cu studiile la ENPC); intocmirea si sustinerea lucrarii de disertatie in prezenta unui juriu mixt (cu un reprezentant al ENPC).
9.        Emiterea de catre UTCB a unui atestat de absolvire a studiilor de Master privind calitatea de diplomabil a studentului, care este trimis la ENPC.
10.        Emiterea simultana a diplomelor de absolvent al ENPC si de absolvent al ciclului II (Master) al UTCB. 


Studentii selectionati pentru programul DD pot obtine finantare din programul ERASMUS, cu conditia sa se califice in procesul de selectie (vezi pagina dedicata mobilitatilor studentilor). Atragem insa atentia ca bursa ERASMUS se acorda numai pe perioada primului an de studiu (conform reglementarilor in vigoare si contractului cu ANPCDEFP). In cele 5 luni de studii din cel de-al doilea an, cheltuielile de cazare si subzistenta se suporta de catre student (fie din resurse proprii, fie din veniturile obtinute in anul de stagiu platit). Studentul acceptat in programul de dubla diploma va primi bursa UTCB in lei (in conditiile si cuantumul obisnuit acordat studentilor) pe perioada efectiva a studiilor, mai putin pe durata stagiului practic.

Durata totala a studiilor post-licenta devine astfel de minim 3 ani (in cazul stagiului practic scurt, in timpul verii, sau de 4 ani, in cazul stagiului lung). Absolventii vor avea la starsitul programului de studii urmatoarele diplome: Licenta si Master al UTCB, absolvent ENPC (Ingenieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées).

Echivalarea globala a studiilor efectuate la ENPC cu un an de studii master in UTCB se face de catre decanul facultatii care organizeaza programul de master respectiv. Recomandam analiza continutului curricular si obtinerea avizului de principiu, inainte de prezentarea la concurs.
Pentru informatii suplimentare privind acordul de dubla diploma, precum si conditiile si termenele de acordare a burselor ERASMUS va rugam sa va adresati Departamentului de Relatii Internationale, dlui. Laurentiu SONIA. 
LISTA MOBILITATILOR DD
Absolventi UTCB