Activitatea didactica
    Activitatea didactica de invatamant universitar in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti pentru Ciclul I Licenta si pentru Ciclul II Masterat se desfasoara in cadrul facultatilor pe profiluri si specializari stabilite in Colegiul Academic.

    Formele de activitate prevazute in planurile de invatamant sunt cursuri (C), seminarii (S), lucrari practice, laborator, desen, proiecte fara nota distincta (L), proiecte cu nota distincta (P), practica (p).

    Aprecierea activitatii de pregatire a studentilor se face prin note, calificative si credite acordate, in conformitate cu prevederile metodologiei organizarii programelor de studii in sistemul de credite transferabile (SCT). Creditele sunt valori numerice alocate disciplinelor de studiu si sunt obtinute integral de student prin promovarea disciplinelor respective, adica prin obtinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului ADMIS. Un an universitar este incarcat normal cu un numar de credite, distribuite practic in mod egal intre cele 2 semestre.
 
 
Ciclul I si II
Ciclul III - Doctorat
 
Cursuri Postuniversitare
 
 
    Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti organnizeaza Studii de Doctorat in domeniul fundamental "Stiinte Ingineresti" cu domeniile de doctorat inginerie civila, inginerie mecanica, inginerie electrica si inginerie industriala. Specializarile din cadrul domeniilor de doctorat reflecta ariile de competente recunoscute in cercetarea stiintifica. In cadrul programului de pregatire universitara avansata se utilizeaza sistemul de credite transferabile (CT).

    Pe langa studiile Ciclurilor I, II si III (conform Bologna) Univeritatea Tehnica de Constructii Bucuresti organizeaza si Cursuri Postuniversitare. Cursurile de perfectionare se organizate de UTCB la cerere pentru personalul cu studii superioare sau studii medii din diferite domenii de activitate. De asemenea Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, prin Departamentul de Pregatirea Personalului Didactic organizeaza cursuri postuniversitare de specializare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar.

Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site