Cercetare
 
 
 
Departamentul de Management al Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
 
Centre / Laboratoare de cercetare
 
Metodologia de evaluare a Centrelor de Cercetare din UTCB
 
Metodologia de infiintare a Centrelor de Cercetare din UTCB
    Dispunand de un valoros si experimentat potential de cercetare stiintifica, in ultimii patru ani, catedrele, facultatile si universitatea au procedat la concentrarea eforturilor pe domenii prioritare de mare interes stiitific, tehnologic si in acelasi timp de mare utilitate publica.

Printre cele mai relevante directii prioritare abordate in cercetarea stiintifica, se numera:

Evaluarea probabilistica a hazardurilor naturale si zonarea teritoriului Romaniei;
Comportarea seismica a structurilor de beton armat, zidarie, otel si lemn;
Evaluarea vulnerabilitatii si riscului seismic;
Reabilitarea si sustenabilitatea cladirilor si structurilor;
Dezvoltarea de coduri si standarde in conformitate cu actualele Eurocoduri (inginerie civila, instalatii, drumuri, poduri si cai ferate, protectia mediului);
Eficienta energetica a cladirilor;
Ingineria vantului;
Calculul dinamicii fluidelor;
Modelarea comportarii liniare si neliniare in regim static si dinamic a structurilor de rezistenta din domeniul infrastructurii de transport (drumuri, poduri, cai ferate si tuneluri);
Refacerea, extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate;
Comportarea statica si seismica a structurilor hidraulice; analize de risc si de siguranta a structurilor hidraulice;
Interactiunea sol-structura;
Studii de impact de mediu;
Exploatarea si protectia resurselor de apa subterana si dispersia poluantilor in mediile poroase si fluide;
Imbunatatirea retelelor de alimentare cu apa;
Tehnologii de investigare si valorificare a deseurilor industriale;
Analize chimice ale poluantilor si metode fizice si chimice de depoluare;
Siguranta, stabilitatea si fiabilitatea instalatiilor (termice, frigorifice, sanitare, electrice, de iluminat si de climatizare);
Agrementarea echipamentelor de instalatii;
Sistemele hidromecanice de actionare a masinilor, automatizarea si robotizarea proceselor tehnologice din domeniul ingineriei civile;
Masinile cu actiune vibranta si dinamica masinilor;
Proiectarea si realizarea retelelor geodezice de sprijin; modernizarea retelei geodezice nationale si includerea acesteia in retelele europene;
Utilizarea datelor de teledetectie pentru obtinerea de informatii spatiale;
Dezvoltarea sistemului informatic cadastral pentru gestionarea localitatilor de catre administratiile locale si altele.

Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Absolventi UTCB
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site