Departamente
    In cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti isi desfasoara activitatea cinci departamente.

    Pentru a raspunde tuturor exigențelor cuprinse in criteriile de evaluare UTCB, pe langa alte activitati si decizii legate de calitatea corpului didactic si a programelor de studii, de calitatea cercetarii stiintifice, de calitatea serviciilor, de calitatea resurselor a hotarat, infiintarea Departamentului Managementul Calitatii in UTCB.

    Scoala Doctorala se ocupa de asigurarea perfectionarii în domeniile de specializare ale UTCB prin studii universitare de doctorate la un nivel stiintific competitiv pe piata interna si internationala.

 
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENTUL CALITATII
 
 
 
SCOALA DOCTORALA
 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE SI COMUNICARE
 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC
 
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT AL CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII (DMCDI)
    Departamentul de Limbi Straine si Comunicare asigura cresterea nivelului de pregatire al studentilor pentru integrarea acestora in spatiul european.

    Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic ofera programe universitare si postuniversitare de formare initiala si continua pentru cariera didactica, asigura consiliere psihopedagogica  si metodica privind  dezvoltarea profesionala pentru studenti si cadre didactice, initiaza si realizeaza  activitati de cercetare stiintifica în  domeniu si sustine perfectionarea pedagogica a personalului  didactic din universitate.

    Departamentul de Management al Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (DMCDI) este o organizatie de cercetare, proiectare si studii autonoma, fara personalitate juridica si care functioneaza pe baza prevederilor Legii Educatiei Nationale 1/2011 si a Cartei Universitare. Activitatea de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare reprezinta o componenta principala a proceselor de invatamant superior din UTCB.
© Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site
 
 
 
 
Scurt istoric
Conducerea UTCB
Organizare interna
Facultati
 
 
 
 
Departamente
Infrastructura
Raport anual privind evaluarea si asigurarea calitatii in UTCB
 
 
Dare de seama
Brosura de prezentare a UTCB
 
Plan Operational Obiective strategice
 
Carta UTCB