Link-uri utile
    Guvernul Romaniei aproba strategii, politici si programe administrative, reprezentand modalitati de indeplinire a Programului de guvernare precum si modalitati de realizare a functiilor institutiei, ca autoritate publica a puterii executive, cu rolul de a asigura functionarea echilibrata si dezvoltarea sistemului national economic si social, precum si racordarea acestuia la sistemul economic mondial in conditiile promovarii intereselor nationale.
www.gov.ro

    Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS) pe baza consultarii celorlalte institutii si ministere interesate, proiecteaza, fundamenteaza si aplica strategia globala a invatamantului, stabileste obiectivele sistemului de invatamant in ansamblul sau, precum si obiectivele educationale pe niveluri si profiluri de invatamant ( Art. 12 (1), Legea invatamantului 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare).
www.edu.ro

    Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) este organ consultativ al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, exprimand totodata punctul de vedere al comunitatii universitare in ceea ce priveste politica cercetarii stiintifice. CNCSIS asigura interfata intre comunitatea stiintifica universitara si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului care reprezinta Guvernul, in procesul de alocare a fondurilor pentru cercetare in universitati si evaluare a performantei in domeniul cercetarii stiintifice. CNCSIS are misiunea de a creste relevanta cercetarii stiintifice din universitatiile romanesti, a vizibilitatii stiintei romanesti in context national si international, raspunzand necesitatii de dezvoltare intelectuala, profesionala si sociala a individului si de progres al societatii romanesti.
www.cncsis.ro

 
Guvernul Romaniei
 
 
    Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS)
este organul de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin care acesta isi realizeaza atributiile in domeniul cercetarii. Autoritatea are misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, in acord cu strategia si cu Programul de guvernare, in scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, largirea patrimoniului national si international tehnologic si de inovare, dezvoltarea economica durabila, accesul pe piata interna, europeana si pe piete globale, realizarea societatii informationale bazate pe cunoastere, satisfacerea nevoilor cetateanului si cresterea calitatii vietii acestuia.
www.ancs.ro                         www.mct.ro

       Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) elaboreaza periodic metodologia si standardele pentru diferitele tipuri de programe si furnizori de invatamant superior, care se avizeaza de MECTS si se aproba prin hotarare a Guvernului.

       Evalueaza in temeiul standardelor si al metodologiei aprobate prin hotarari ale Guvernului, la cerere sau din proprie initiativa, si propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de invatamant superior si a programelor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, MECTS elaboreaza actele normative pentru infiintarea de structuri de invatamant superior.

       Formuleaza si revizuieste periodic, pe baza bunelor practici, standarde nationale de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul superior. Colaboreaza cu MECTS si cu ARACIP in elaborarea si promovarea de politici si strategii de actiune, pentru cresterea calitatii educatiei in Romania. Organizeaza anual consultari cu institutiile de invatamant superior pentru a stabili prioritatile asigurarii calitatii. Elaboreaza si face publice propriile proceduri de evaluare externa a calitatii educatiei.
www.aracis.ro


       Agentia Nationala Pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social (ACPART) a fost infiintata prin Hotararea de Guvern nr. 1357 din 3 noiembrie 2005, publicata in Monitorul Oficial nr.1029/21.11.2005. ACPART este autoritatea nationala pentru stabilirea si actualizarea periodica a cadrului national al calificarilor din invatamantul superior, organ de specialitate cu personalitate juridica, aflat in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

       Misiunea Agentiei: Elaborarea, implementarea si actualizarea Cadrului National al Calificarilor din Invatamantul Superior privind dezvoltarea, recunoasterea si atestarea calificarilor pe baza cunostintelor, abilitatilor si competentelor dobandite de beneficiarii sistemului de invatamant superior.

       Analiza compatibilitatii curriculei specializarilor din cadrul domeniilor fundamentale ale invatamantului superior cu standardele cadrului national al calificarilor.

       Implicarea institutiilor de invatamant superior din Romania in dezvoltarea unei societati europene bazate pe cunoastere si productivitate, cu o economie competitiva si dinamica.

       Promovarea deschiderii institutiilor de invatamant superior spre mediul economico-social prin actiuni de cooperare intre institutii de invatamant superior, operatori economici, alte organizatii, pentru dezvoltarea de parteneriate specifice, cercetarea pietei fortei de munca, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a universitatilor din Romania si pentru transferul de cunostinte.
www.acpart.ro


Copyright 2010 UTCB

 
 
 
 
 
M.E.C.T.S.
C.N.C.S.I.S.
A.N.C.S.
A.R.A.C.I.S.
A.C.P.A.R.T.
Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Absolventi UTCB
Ghidul Studentului
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site