Organizarea interna
 
 
 
 
 
Facultati
Departamente
Campus
    UTCB este o organizatie (universitate) cu activitati principale de invatamant superior si de cercetare, o comunitate universitara distincta ce functioneaza in baza Constitutiei, a legislatiei din domeniul invatamantului si a celorlalte reglementari legale din Romania, este non-profit si are personalitate juridica.


    Structurile academice, competentele decizionale, modul de alegere a organismelor de conducere la nivelul UTCB, principiile si normele specifice dupa care isi desfasoara activitatea membrii comunitatii universitare in spatiul universitar propriu, precum si reglementarile privind activitatea personalului didactic auxiliar si tehnic-administrativ sunt descrise in Carta UTCB.


    Intreaga activitate didactica, de cercetare, manageriala si administrativ financiara din UTCB se desfasoara cu respectarea legislatiei nationale in domeniu si a legislatiei interne, aprobate in sedintele de Senat ale UTCB.


    Cadrul general privind disciplina muncii in UTCB, necesar pentru derularea in conditii optime a activitatii interne a universitatii este stabilit prin Regulamentul intern.


    Activitatea de invatamant si cercetare din UTCB este structurata pe facultati si catedre iar in structura serviciilor tehnico-administrative sunt cuprinse departamente, servicii, birouri si alte unitati tehnico-administrative ale caror componente si legaturi sunt prezentate in Organigrama UTCB. Organigrama este publica, fiind prezentata pe site-ul oficial al UTCB (http://dmc.utcb.ro/).


    Structurile de conducere ale Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti sunt: Senatul universitar, Colegiul academic, Consiliul de administratie, consiliile facultatilor, birourile de conducere ale departamentelor si birourile catedrelor.


    Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti este condusa de Senatul Universitatii constituit din Presedintele Universitatii, decanii facultatilor, directorii departamentelor, reprezentantii facultatilor - personal didactic si studenti - alesi dintre membrii consiliilor acestora.


    Fiecare facultate este condusa de Consiliul facultatii, prezidat de decan. Consiliul facultatii se constituie din reprezentanti ai personalului didactic si ai studentilor.
Despre Universitate
Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site