Prezentarea Universitatii
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti dispune de un corp profesoral de elita (157 profesori si profesori consultanti, 122 conferentiari, 107 sefi de lucrari, 198 asistenti si preparatori), care s-a afirmat atat prin rezultatele activitatii didactice si de cercetare, cat si prin participarea nemijlocita la cele mai importante constructii realizate in tara noastra.

• In Romania sunt inregistrate peste 10.000 de firme avand in profilul lor diferite activitati de constructii: proiectare, executie, reparatii etc., din care marea majoritate particulare. Sectorul de constructii se arata a fi deosebit de dinamic si cu mari perspective in contextul integrarii in Uniunea Europeana.

• In prezent, cateva mii de absolventi ai Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti activeaza in SUA, Canada, Germania, Franta, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregatirea solida dobândita le-a dat posibilitatea sa se adapteze si sa se integreze rapid la conditiile si metodele de lucru din alte tari. Pretutindeni, inginerii constructori formati la Bucuresti sunt cotati printre cei mai buni profesionisti ai ramurii.

• Reorganizarea invatamantului superior de constructii in conformitate cu procesul Bologna deschide largi perspective absolventilor Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti de a fi recunoscuti si a se integra in piata ocupationala Europeana.

• Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti este initiatoarea si coordonatoarea Retelei Tematice EUCEET, care cuprinde 131 de institutii partenere din 29 tari europene.

• Din martie 2001 Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti a semnat acordul de dubla diploma cu Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, primul acord de acest fel din invatamantul tehnic superior de la noi.

• Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti este o universitate tehnica pentru formarea specialistilor cu pregatire superioara in domeniile inginerie civila, ingineria instalatiilor, inginerie mecanica/masini si utilaje pentru constructii, ingineria mediului, inginerie geodezica, inginerie si management si ingineria sistemelor.

• Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti are 7 facultati dintre care 6 cu predare in limba româna si una cu predare in limbi straine (engleza sau franceza). In plus exista si un departament pentru studiul limbilor straine. Cele sase facultati cu predare in limba romana (Constructii Civile Industriale si Agricole, Hidrotehnica, Cai Ferate Drumuri si Poduri, Instalatii, Utilaj Tehnologic, Geodezie) ofera o pregatire universitara atat pentru primul ciclu, de licenta cu durata de 4 ani, in urma caruia se obtine calificarea de inginer, cat si pentru ciclul al doilea, de masterat ( 3 semestre). Facultatea de Inginerie in Limbi Straine ofera o pregatire universitara de 4 ani pentru ingineri iar Departamentul de Limbi Straine si Comunicare, ofera o pregatire universitara de 3 ani pentru domeniul limbi moderne aplicate (traducatori – interpreti). UTCB ofera si cursuri serale cu durata de 5 ani pentru studii ingineresti la Facultatea de Instalatii si la Facultatea de Utilaj Tehnologic.
 
 
 
 
Despre Universitate
Activitatea Didactica
Cercetare
Relatii Internationale
 
 
 
 
Viata Studenteasca
Admitere UTCB
© Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site
 
Modernizarea universitatii prin fonduri europene