Raport anual privind evaluarea si asigurarea calitatii in UTCB
 
 

    Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti functioneaza ca institutie publica, avand personalitate juridica - in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei (art. 32, alin. 6) si ale legislatiei invatamantului si isi desfasoara activitatea in deplina autonomie si libertate academica intr-un spatiu propriu, dispunand de surse de venituri proprii care provin din bugetul public si din alte surse, conform legii.


    Activitatile de management academic si administrativ – financiar desfasurate in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti au avut la baza prevederile legislatiei specifice in vigoare, Hotararile Guvernului Romaniei, Directivele M.E.C.I., Ordinele ministrului, precum si hotararile Senatului U.T.C.B., respectiv prevederile Cartei Universitare. Reglementarile conditionante au fost generate de implementarea procesului Bologna.


    In conformitate cu prevederile art.33, alin (2) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti s-au desfasurat activitati specifice de organizare si evaluare interna a calitatii activitatilor educationale si ale celor de cercetare pentru a contribui la cresterea continua a calitatii acestora.


    Pentru respectarea acestor prevederi Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti a avut si are, in permanenta, preocuparea de a raspunde criteriilor de performanta in „Standardele si indicatorii de performanta” din Metodologia de evaluare externa a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.


    Aceste elemente au stat permanent in atentia conducerii Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Colegiul Academic al Senatului analizand periodic stadiul si modul de indeplinire al obiectivelor aprobate de Senat.
    Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti dispune de un corp profesoral de elita (128 profesori, 130 conferentiari, 133 sefi de lucrari, 151 asistenti si preparatori), care s-a afirmat atat prin rezultatele activitatii didactice si de cercetare, cat si prin participarea nemijlocita la cele mai importante constructii realizate in tara noastra.

© Copyright 2010 UTCB

Prezentarea universitatii
 
 
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124
cod 020396, sector 2
Bucuresti
Tel.: +40 21 242.12.08
Fax: +40 21 242.07.81
Email: secretariat@utcb.ro
Home
Prezentarea universitatii
Ghidul Studentului
Absolventi UTCB
 

Raport anual privind evaluarea si asigurarea calitatii in UTCB
Reviste Stiintifice   Intranet   Posta electronica   Informare publica   Link-uri utile   Harta site
 
 
 
 
Scurt istoric
Conducerea UTCB
Organizare interna
Facultati
 
 
 
 
Departamente
Infrastructura
Raport anual privind evaluarea si asigurarea calitatii in UTCB
 
 
Dare de seama
Brosura de prezentare a UTCB
 
Plan Operational Obiective strategice
 
Carta UTCB